Årsmøte 2020

Postet av Varteig IL den 12. Mar 2020

Dagsorden Årsmøte:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede

 2. Godkjenning av innkalling

 3. Godkjenning av saksliste 

 4. Godkjenning av forretningsorden

 5. Valg av dirigent

 6. Valg av referent

 7. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

 8. Behandle idrettslagets årsberetning

 9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

 10. Behandle forslag og saker

  1. Leie av Trøsken ski anlegg

 11. Behandle Varteig IL's organisasjonsplan
 12. Behandle ny lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 23.oktober 2019
 13. Fastsette medlemskontingent
 14. Fastsette treningsavgift
 15. Vedta idrettslagets budsjett for 2020
 16. Foreta følgende valg:
  1. Styreleder
  2. Nestleder
  3. Øvrige styremedlemmer
  4. Kontrollutvalg
  5. Valgkomite
 17. Fullmakter

  1. Fullmakt til styret til å velge representanter til ting og andre organisasjonsledd i krets og forbund  der Varteig IL  er representert

 18. Avslutning


Alle medlemmer over 15 år har møte-, tale- og stemmrett på årsmøtet. Spørsmål ifht medlemskap kan rettes til administrasjonen.


20200312 - lovnorm-for-Varteig idrettslag.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.