Fornuftighetsregler

by GOF

 

 

 

Fornuftigeretningslinjer som skal gi trygghet på trening:

 

 1. Treningene må følge NFFs retningslinjer og koronavettreglene.
 2. Organiserte treninger er frivillig å delta på. 
 3. For de lagene som ønsker å sette i gang treninger skal tilbudet gis til samtlige spillere på laget.
 4. Alle som skal delta på organisert trening må melde seg på økten i Spond i forkant av hver økt. Dette for å kunne spore smitte om det skulle forekomme. Så spillere som ikke har gitt beskjed i Spond senest dagen før, kan ikke delta på treningen.
 5. Alle som møter til organisert trening, skal være symptomfrie og friske.
 6. Det skal være minimum 1 meter avstand mellom hver spiller til enhver tid, og maksimalt 10 personer i hver gruppe/sone 6-9 år og maks 20 personer for de over 10 år. Dette gjelder også ved oppmøte og inndeling i grupper.
 7. Består gruppen av spillere under 18 år så skal det være en voksenperson over 18 år per gruppe. Voksenpersonen teller ikke i gruppe størrelsen.
 8. Er det ikke nok voksenpersoner tilgjengelig i lagets trenerteam, så må foreldre eller andre ressurser hentes inn av det enkelte trenerteam/lag.
 9. Husk å vaske hender før og etter aktivitet
 10. Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillere kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk kontakt med hverandre.
 11. Spillere skal ikke ta på ballen med hendene, kun keeper.
 12. Kjegler og annet utstyr skal vaskes før og etter bruk.
 13. Husk at ballen og utstyrer en mulig smittekilde og må rengjøres med såpe og vann før og etter bruk av ansvarlig trenerteam.
 14. Det vil står bøtter, håndsåpe, poser, nøkkel til ute kran i gangen foran garderobene(husk å legge på plass etter bruk). Fyll evt bøtter med vann for håndvask, kun trener/oppmann skal henteutstyr i klubbhus/ballbua- Ta gjerne med noen poser hjemmefra og kast all søppel i søppelcontainer ved garasjen.
 15. Garderober og toaletter kan ikke benyttes, da klubbhuset er stengt.
 16. Positive tilbakemeldinger på riktig atferd. Avvik tas en til en med spiller for å skape trygghet. 
 17. Ved gjentakende avvik blir økta stoppet. 
 18. Trenere må bekrefte i Spond etter hver økt at alle retningslinjer er fulgt
 19. Husk gode hygienerutiner!

Sykdomstegn: Spillere med luftveissymptomer må holde seg hjemme i tråd med anbefalinger fra helsedirektoratet. Dette er spillerens og foresattes ansvar.

Spørsmål kan sendes til klubbens mailadresse.