Åpen dag på Brunsbykollen!

Postet av Varteig IL den 9. Okt 2020

Åpen dag på Brunsbykollen!

Ta med familien på søndagstur til Brunsbykollen i Varteig. Her har vi hyggelige aktiviteter for store og små søndag 11. oktober, kl. 13-16. Så kan du samtidig ta en deg en liten tur rundt på området og se nærmere på tomtene og de prosjekterte eneboligene vi har til salgs her. Møt opp kl 13 ved P-plassen til Filidelfiakirken i Varteig.
Gi din pant til Varteig IL

Postet av Varteig IL den 28. Sep 2020

Støtt oss med din pant

Pengene går til gode formål for liten og stor

Registrer deg enkelt på 


Var dessverre feil webadresse på tidligere innlegg, derfor sendes det på nytt. Beklager dette!

Ny samarbeidspartner i Brunsbykollen Utvikling

Postet av Varteig IL den 16. Jul 2020

Ny samarbeidspartner i Brunsbykollen Utvikling


Varteig IL har en strålende nyhet til alle våre medlemmer, vi har fått med oss Brunsbykollen Utvikling som samarbeidspartner i 3 år fremover. 

Brunsbykollen Utvikling har tilrettelagt for nye tomter i Varteig. Her kan du kjøpe selvbyggertomt eller ferdig hus. 

For mer informasjon sjekk ut hjemmesiden https://brunsbykollen.no/

Eller kontakt megler 

Gjermund Haugeneset 

90 67 87 74Takk for gaven Odd Fellow :)

Postet av Varteig IL den 30. Jun 2020

Varteig IL ønsker å takke Odd Fellow for gaven.
Gaven kommer veldig godt med og spesielt i disse tider.
Tusen takk fra oss alle i Varteig IL :)


Ny samarbeidspartner i TN Tegning As

Postet av Varteig IL den 29. Jun 2020

Vi har en god nyhet til våre medlemmer

Varteig IL har fått en ny samarbeidspartner i TN Tegning As.


TN Tegning tilbyr teknisk tegning av bygg til bruk i byggesøknad til

kommunen, samt 2D og 3D visualisering av dine byggeplaner.

Vi leverer opptegning av eksisterende bygg, nye bygg,

fritidsbolig, tilbygg, garasje med mer; alt fra små til mellomstore

bygninger.


Husk å si at du er medlem i Varteig IL, slik at du støtter klubben samtidig

Thomas Navestad når du på:

Mobil: +47 91 52 55 99

E-post: post@tntegning.no

https://www.tntegning.no/ 


Thomas Navestad er tidligere Varteig spiller og vil ta godt vare på dere gjennom hele prosessen :) 
Årsmøte 2020

Postet av Varteig IL den 2. Jun 2020


Innkalling til årsmøte i Varteig Idrettslag


Styret innkaller herved til årsmøte i Varteig Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 29.06.2020 kl. 19.00 på klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.06.2020 til leder@varteig.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på klubbens hjemmesider, www.varteig.com senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret
Til medlemmer i Varteig IL


Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Varteig IL 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte.

Årsmøtet avholdes den 29.06.2020 på Lundeveien 87.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent(er)

Sak 3:    Velge protokollfører(e)

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 7:    Godkjenne forretningsorden

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

               Ingen innkommende forslag                                                                         

Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

- leder

- nesteleder

- styremedlem[mer]  

- varamedlem[mer]

14.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer

- varamedlem[mer]

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

- leder  

- medlemmer

- varamedlem
NIF's samleside for koronavirus

Postet av Varteig IL den 16. Apr 2020

Her kommer lenke til NIF's samleside for koronavirus:

NIF's Koronavirus side

Årsmøte utsettes på ubestemt tid

Postet av Varteig IL den 12. Mar 2020

Årsmøte utsettes på ubestemt tid pga av dagens situasjon med Korona virus, vi kommer tilbake med mer info 

Mvh

Styret

Årsmøte 2020

Postet av Varteig IL den 12. Mar 2020

Dagsorden Årsmøte:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede

 2. Godkjenning av innkalling

 3. Godkjenning av saksliste 

 4. Godkjenning av forretningsorden

 5. Valg av dirigent

 6. Valg av referent

 7. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll

 8. Behandle idrettslagets årsberetning

 9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

 10. Behandle forslag og saker

  1. Leie av Trøsken ski anlegg

 11. Behandle Varteig IL's organisasjonsplan
 12. Behandle ny lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 23.oktober 2019
 13. Fastsette medlemskontingent
 14. Fastsette treningsavgift
 15. Vedta idrettslagets budsjett for 2020
 16. Foreta følgende valg:
  1. Styreleder
  2. Nestleder
  3. Øvrige styremedlemmer
  4. Kontrollutvalg
  5. Valgkomite
 17. Fullmakter

  1. Fullmakt til styret til å velge representanter til ting og andre organisasjonsledd i krets og forbund  der Varteig IL  er representert

 18. Avslutning


Alle medlemmer over 15 år har møte-, tale- og stemmrett på årsmøtet. Spørsmål ifht medlemskap kan rettes til administrasjonen.


20200312 - lovnorm-for-Varteig idrettslag.pdf
Et av våre æresmedlemmer, Oddvar Juliussen har gått bort

Postet av Varteig IL den 24. Feb 2020

Vi mottok i dag de triste nyhetene om at Oddvar Juliussen har gått bort.

Oddvar har bidratt for lokalsamfunnet og idrettslaget på en flott måte.

Varteig IL kondolerer til familie og venner


Styreleder fra 1976-1978 og Æresmedlem i idrettslaget


Takk for ditt bidrag til idrettslaget
Årsmøte 2020

Postet av Varteig IL den 18. Feb 2020


Innkalling til årsmøte i Varteig Idrettslag


Styret innkaller herved til årsmøte i Varteig Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 18.03.2020 kl. 19.00 på klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.03.2020 til leder@varteig.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på klubbens hjemmesider, www.varteig.com senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret