Covid-19

av Varteig IL

Trening og koronavirus

Koronaviruset har satt sitt tydelige spor på alt som skjer i samfunnet. Siden midten av mars har idretten vært stengt ned og trening, løp, stevner og kamp har vært umulig å gjennomføre. Etter påske er det åpnet opp for trening under kontrollerte former. Varteig IL har jobbet for å legge til rette for aktivitet.

Fra 27. aprill åpner vi for trening for de som ønsker under strenge regler. Klubben har lagt godt til rette for å hindre smitte og sykdom. Vi har laget en egen side som informerer og beskriver hva vi gjør. Siden inneholder informasjon til alle og sjekklister til trenere og lagledere.