Organisasjonsdata

 


Varteig IL
Organisasjonsnr.983 823 491
Postadresse


Besøksadresse

Postboks 769, 1734 Hafslundsøy


Lundeveien 87, 1735 Varteig

Kontordager
ÅpningstiderVed trening og andre aktiviteter
Bankkonto1020 27 82464
Telefon41 33 10 11
E-postpost@varteig.com
Hjemmesidevarteig.com