Styret vårt

Glenn Ove Foss

Rolle: Leder
Tlf: 41331011
Epost: leder@varteig.com

Malin S. Bergsland

Rolle: Nestleder
Tlf:
Epost: nestleder@varteig.com

Kasserer

Rolle: Kasserer
Tlf: 123 45 678
Epost: epost@her.no

Anders Vestby

Rolle: Leder Fotball
Tlf: 123 45 678
Epost: fotball@varteig.com

Thor J B Olsen

Rolle: Nestleder Fotball
Tlf:
Epost: fotball@varteig.com

Tord Fuglem

Rolle: Leder Ski/Friidrett
Tlf:
Epost: sf@varteig.com

Kasserer

Rolle: Kasserer
Tlf: 123 45 678
Epost: epost@her.no