Klubben ønsker størst mulig aktivitet blant sine medlemmer, og oppfordrer derfor flest mulig til å melde på løp og stevner. Betalende medlemmer under 18 år får dekket startkontigent til alle norske og svenske, terminfestede baneløp. I tillegg dekkes kontigent til utvalgte terreng og baneløp ( stort sett alle løp med "normal startavgift") Ta gjerne kontakt dersom dere er usikre på hvilke løp som dekkes av klubben.
For seniior dekkes normalt ikke startkontigent, bortsett fra stafetter og elite-løp.

Om du blar deg videre i menyen under "løp/stevner" vil du finne aktuelle konkurranser for de ulike aldersgruppene, samt direkte link til hovedterminliste hos NFIF og Kondis.