Slik søker du elektronisk på Politiattest: • Gå til denne siden: Søknad om Politiattest
 • Logg inn:
   
  Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
   Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
 • Valg av formål:
  Velg rett formål fra nedtrekks liste i skjema;
  Kategori: Frivillige organisasjoner
  Formål: Frivillige organisasjoner
  Beskrivelse/undertekst som dukker opp: Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemning.
 • Legg ved «bekreftelse på formål» (ref. pkt 1)
  - Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
  - Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  - Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
   - Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).
 • Politiet sender attesten i posten eller via Digipost til søkeren - ikke til idrettslaget.Søkeren må framvise sin politiattest til Leder i Varteig IL. Politiattesten skal kun framvises til idrettsforeningen, ikke arkiveres eller oppbevares der.

 

 For søkere under 18 år (15-18 år):

 • Søkere mellom 15-18 år kan også søke elektronisk på nett om de har Bank-ID! Behandlingstid for digitale søknader er kortere. Følg veiledningen ovenfor. Foresattes signatur skal også lastes opp. Følg veiledning i søknadsportalen.

 •  Ellers søker man via epost - les her hvordan.
 • Søkeren fyller ut søknadsskjemaet (lastes ned fra politiets hjemmesider her )  Husk at dette også må underskrives av foresatt! 
 • Ta kopi av legitimasjon og legg ved. (Kopimaskin, mobilbilde - alle varianter er tillatt.)
 • Disse 3 dokumentene sendes sendes på epost til politiattest@politiet.no.
 • Søknadskjemaet (ferdig utfylt, husk foresattes signatur!)
 • Bekreftelse på formåls-skjemaet som du har fått og fylt ut
 • Kopi av legitimasjon (gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur)
 • Politiet sender attesten i posten til søkeren - ikke til idrettslaget.
 • Søkeren må framvise sin politiattest til Leder i Varteig IL. Politiattesten skal kun framvises til idrettsforeningen, ikke arkiveres eller oppbevares der.