FORSIKRING/LISENSIERING


Medlemmer t.o.m. 12 år

Alle medlemmer tom. 12 år er forsikret gjennom Barneidrettsforsikringen:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/forsikring/

Varteig IL

Varteig IL er forsikret gjennom Idrettens Forsikringssenter.
https://www.idrettshelse.no/

HUSK: Betal medlemskap og forsikre deg. Uten betalt medlemskap har du ingen forankring eller rettigheter innen norsk idrett. 

Medlemmer som konkurrerer for Varteig IL

Obligatorisk: Alle som skal konkurrere for Varteig IL utenfor kommunen skal være forsikret gjennom lisens=forsikring fra sitt forbund. Lisens blir utskrevet fra forbund, eller gjennom lagslisens (gjelder fotball).

NB: Det finnes alltid tilbud om utvidet lisens.

Medlemmer f.o.m. 13 år

Frivillig: Medlemmer fra fylte 13 år som mottar trening og ikke konkurrerer er IKKE forsikret og må frivillig gjøre dette selv, enten privat eller gjennom sitt forbund. Alle forbund har tilbud om forsikring.


Rutine ved skade eller lidelse i organisert aktivitet

1. Utfør akutt skadebehandling

2. Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand

3. Spiller registrerer skademelding på https://www.idrettshelse.no/

4. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning

5. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller uanvhengig om det er dekning i forsikringen

6. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk

7. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp spiller til etter gjennomført behandling https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/2016/hvagjor-jeg-ved-fotballskade/