Her vil all planlgt informasjon vedrørende trening bli lagt ut. Samtlige nyheter om trening, uavhengig av gruppe, vil komme på forsiden her. Dersom du ønsker informasjon kun rettet mot din aldersgruppe, kan du se videre i menyen under "treningsinfo"