Politiattester

Postet av Varteig IL den 11. Okt 2018

Politiattester

_________________________________________________________________


Politiattester

Fra og med 2009 ble det krav om at alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits eller

ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal kunne fremvise en

gyldig politiattest før de kan starte som trener for mindreårige. Politiattesten inneholder kun

opplysninger om personen for tiden er siktet, tiltalt eller tidligere ilagt forelegg eller dømt for brudd

på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning

til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er

gratis. Leder er ansvarlig for å avkreve politiattest. Nest-leder av klubben er vararepresentant på dette området.


Fremgangsmåte

Kilde: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/


Alle søknader skal sendes inn via en portal på websidene til www.politi.no

Bekreftelse på formål (det eneste vedlegget ved nettsøknad)

  • Søker sender sine personalia på mail til leder@varteig.com
  • Vi trenger navn, personnummer (11 siffer), mobilnummer og hvilket lag/område søker har ansvaret for
  • Leder fyller ut bekreftelsen, skanner den og sender den i retur som pdf


Innsending

  • Gå til nettsidene til politiet, www.politi.no  Velg politiattest på venstre side
  • På den påfølgende siden velger man gå til elektronisk søknad som ligger på høyre side
  • Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides
  • Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon
  • Valg av formål
  • Velg rett formål fra nedtrekkliste i skjema.
  • Spørsmål om formål finner du på bekreftelsen fra Varteig IL


 
Teknisk informasjon

Løsningen fungerer best med de nyeste versjonene av Internett Explorer, Firefox, Chrome eller Safari.

Sitter du bak en brannmur eks. på arbeidsplassen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen

Når søknaden er godkjent av politiet

Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes IKKE til Varteig IL.

Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til Leder. Varteig IL skal ikke lagre

attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Leder fører register på de som har fremvist

attesten i Klubb Admin (KA).


Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som

innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med

utviklingshemming før dette er i orden.

Husk på intensjonen med ordningen – vi skal lage så gode og trygge miljøer for barn som mulig.


Intern kontroll

Nye lagledere

1. Leder sender fortløpende mail med anmodning om personalia til nye lagledere.

2. Leder fyller ut skjema formål med politiattest og signerer.

3. Skjemaet skannes og sendes tilbake til LL.

4. LL søker selv på www.politi.no

5. Attesten vil bli sendt søker pr post.

6. Attesten fremvises til Leder.

7. Leder ajourholder KA med politiattester.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.