Saksliste for årsmøte i Varteig Idrettslag

Postet av Varteig IL den 18. Mar 2018

VIL logo

Til medlemmer i Varteig Idrettslag

Saksliste for årsmøte i Varteig Idrettslag

Årsmøtet avholdes den 20.03.18 kl. 18.00 på klubbhytten.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetninger

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

10.1: Ny kunstgressbane

10.2: Signaturrettigheter

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fastsette treningsavgift

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Foreta følgende valg:

15.1 Styreleder

15.2 Nestleder

15.3 Øvrige styremedlemmer

15.4 Klubbhuskomite

15.5 Regnskapsfører

15.6 To revisorer

15.7 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

15.8 Valgkomiteen


FORRETNINGSORDEN

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak.

Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til:

- 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med idrettslagets og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.

6. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer.

7. I protokollen føres det inn forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.


Med vennlig hilsen styret i Varteig Idrettslag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.