Siste frist til å melde seg på årsmøte i Varteig IL

Postet av Glenn Ove Foss den 27. Apr 2021

Siste frist til å melde seg på årsmøte i Varteig IL
Innkalling til årsmøte i Varteig Idrettslag
Styret innkaller herved til årsmøte i Varteig Idrettslag.
Årsmøtet avholdes den 28.04.2021 kl. 19.00, digitalt på Teams. Alle som ønsker å delta, må sende påmelding på mail til dl@varteig.com
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Varteig IL 2020
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent(er)
Sak 3: Velge protokollfører(e)
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
 - Behandle lån kunstgress                                                                         
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Valg
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
StyretKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.