Utsatt årsmøte til 04.04.2022

Postet av Glenn Ove Foss den 3. Apr 2022


Til medlemmer i Varteig IL
Varteig IL kaller inn til årsmøte
Årsmøtet avholdes den 04.04.2022 på Lundeveien 87 kl 19.00
Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2:    Velge dirigent
Sak 3:    Velge protokollfører(e)
Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5:    Godkjenne innkallingen
Sak 6:    Godkjenne saklisten
Sak 7:    Godkjenne forretningsorden
Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppe årsmeldinger
Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10:  Behandle forslag og saker
Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og trenings avgift, eller gi fullmakt til å fastsette trenings avgifter.  
Sak 12:  Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13:  Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14:  Valg
Ev forslag må være sendt til styret senest 1 uke før møtet på mail leder@varteig.com
Dersom du ønsker å delta, send en e-post til leder@vareig.com
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Velkommen.
Styret 
Varteig IL

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.