Samtykke

RETNINGSLINJERFORBILDER/VIDEOOPPTAKAVBARNSyvretningslinjerfraNorgesidrettsforbundNorgesidrettsforbundønskeråsettesøkelysetpåhvilkereglersomgjelderforpubliseringavbilderogfilmavvåremedlemmerpånettsider,isosialemedierogiandrepublikasjoner.Idagskjerdetdessverremyet
Levert av IdrettenOnline