Vask

Registrering av vask og kioskvakt

Her skriver du inn feil, mangler, ødelagte ting og bestillinger

Legg inn datoen det ble vasket

Velg hvor lenge det er vasket eller evt. kioskvakt