Bestilling av klær

Bestilling av Varteig IL klær og utstyr

Her bestiller du klær, husk å fylle ut felter med str. mobil, e-post, navn og avd/lag :)

Skaldubestilleforflerepersoner,benyttgjerneetskjemaperpersonomdeterulikestørrelser.Skalduhaflereluernotererdudetteher.Etterbestillingkommerenfakturaogklærbestillesetterfakturaerbetalt.Bestillingavklærca2gangerpermnd.PS:PådanseklærfrastrXSogoppoverkommerettilleggpåkr50,-perplagg.Trykkingerinkl.Evtini

alt : test.pdf
Vi har ikke skrevet noe innhold her helt enda, kom tilbake senere.

Velkommen til kles/utstyrs-bestilling


Arrangementer

3. juni 2022


3. jun
fre
Levert av IdrettenOnline