Bestilling av klær

Bestilling av Varteig IL klær og utstyr

Her bestiller du klær, husk å fylle ut felter med str. mobil, e-post, navn og avd/lag :)

Skaldubestilleforflerepersoner,benyttgjerneetskjemaperpersonomdeterulikestørrelser.Skalduhaflereluernotererdudetteher.Etterbestillingkommerenfakturaogklærbestillesetterfakturaerbetalt.Bestillingavklærca2gangerpermnd.PS:PådanseklærfrastrXSogoppoverkommerettilleggpåkr50,-perplagg.Trykkingerinkl.Evtini

Vi har ikke skrevet noe innhold her helt enda, kom tilbake senere.

Velkommen til kles/utstyrs-bestilling


Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.