Rutine for politiattest

For Varteig IL


Det skal være trygt og godt å drive idrett

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemning, fremvise politiattest. Dette gjelder selvsagt for Varteig IL.

Hvem omfattes av ordningen? 

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemning.

Trenere, instruktører, styret, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemning, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres.

 

Søknad om politiattest for søkere over 18 år (nye rutiner):

 1. Innhent «bekreftelse på formål» (dette får du av leder i klubben)
 2. Gå til denne siden: https://attest.politi.no/

 3. Logg inn
  Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
  Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon. 4. Valg av formål
  Velg rett formål fra nedtrekksliste i skjema;
  Kategori: Frivillige organisasjoner
  Formål: Frivillige organisasjoner
  Beskrivelse/undertekst som dukker opp: Personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemning.
 5. Legg ved «bekreftelse på formål» (ref. pkt 1)
  - Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
  - Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
  - Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
  - Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).
 6. Politiet sender attesten i posten eller via Digipost til søkeren - ikke til idrettslaget.Søkeren må framvise sin politiattest til Leder i Varteig IL. Politiattesten skal kun framvises til idrettsforeningen, ikke arkiveres eller oppbevares der.

For søkere under 18 år (15-18 år):

Søkere mellom 15-18 år kan også søke elektronisk på nett om de har Bank-ID! Behandlingstid for digitale søknader er kortere. Følg veiledningen ovenfor. Foresattes signatur skal også lastes opp. Følg veiledning i søknadsportalen.


Ellers søker man via epost - les her hvordan.

 1. Søkeren fyller ut søknadsskjemaet (lastes ned fra politiets hjemmesider her )Husk at dette også må underskrives av foresatt! 
 2. Ta kopi av legitimasjon og legg ved. (Kopimaskin, mobilbilde - alle varianter er tillatt.)
 3. Disse 3 dokumentene sendes sendes på epost til politiattest@politiet.no.
  1. Søknadskjemaet (ferdig utfylt, husk foresattes signatur!)
  2. Bekreftelse på formåls-skjemaet som du har fått og fylt ut
  3. Kopi av legitimasjon (gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur)
 4. Politiet sender attesten i posten til søkeren - ikke til idrettslaget.
 5. Søkeren må framvise sin politiattest til Leder Varteig IL. Politiattesten skal kun framvises til idrettsforeningen, ikke arkiveres eller oppbevares der.
Levert avIdrettenOnline