ANTIDOPING – REN IDRETT

  Varteig IL er et rent idrettslag

Varteig IL er et rent idrettslag

Varteig Idrettslag fokuserer på antidoping og verdiarbeid. Idrettslagene spiller en viktig rolle i verdi- og antidopingarbeidet. Her skapes utøverens verdier og holdninger for årene fremover. Doping er en utfordring i ungdoms- og treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i internasjonal toppidrett. Varteig Idrettslag skal være en tydelig verdiformidler for ren idrett og skape et trygt oppvekstmiljø for unge.

Mer informasjon om Ren idrett og antidoping finnes her: http://www.antidoping.no/ren-idrett/

Ta gjerne e-læringen: https://www.antidoping.no/forebygging/ren-ut%C3%B8ver