Gi din pant til Varteig IL

Postet av Varteig IL den 28. Sep 2020

Støtt oss med din pant

Pengene går til gode formål for liten og stor

Registrer deg enkelt på 


Var dessverre feil webadresse på tidligere innlegg, derfor sendes det på nytt. Beklager dette!0 Kommentar

Ny samarbeidspartner i Brunsbykollen Utvikling

Postet av Varteig IL den 16. Jul 2020

Ny samarbeidspartner i Brunsbykollen Utvikling


Varteig IL har en strålende nyhet til alle våre medlemmer, vi har fått med oss Brunsbykollen Utvikling som samarbeidspartner i 3 år fremover. 

Brunsbykollen Utvikling har tilrettelagt for nye tomter i Varteig. Her kan du kjøpe selvbyggertomt eller ferdig hus. 

For mer informasjon sjekk ut hjemmesiden https://brunsbykollen.no/

Eller kontakt megler 

Gjermund Haugeneset 

90 67 87 74

0 Kommentar

Takk for gaven Odd Fellow :)

Postet av Varteig IL den 30. Jun 2020

Varteig IL ønsker å takke Odd Fellow for gaven.
Gaven kommer veldig godt med og spesielt i disse tider.
Tusen takk fra oss alle i Varteig IL :)
0 Kommentar

Ny samarbeidspartner i TN Tegning As

Postet av Varteig IL den 29. Jun 2020

Vi har en god nyhet til våre medlemmer

Varteig IL har fått en ny samarbeidspartner i TN Tegning As.


TN Tegning tilbyr teknisk tegning av bygg til bruk i byggesøknad til

kommunen, samt 2D og 3D visualisering av dine byggeplaner.

Vi leverer opptegning av eksisterende bygg, nye bygg,

fritidsbolig, tilbygg, garasje med mer; alt fra små til mellomstore

bygninger.


Husk å si at du er medlem i Varteig IL, slik at du støtter klubben samtidig

Thomas Navestad når du på:

Mobil: +47 91 52 55 99

E-post: post@tntegning.no

https://www.tntegning.no/ 


Thomas Navestad er tidligere Varteig spiller og vil ta godt vare på dere gjennom hele prosessen :) 


0 Kommentar

Årsmøte 2020

Postet av Varteig IL den 2. Jun 2020


Innkalling til årsmøte i Varteig Idrettslag


Styret innkaller herved til årsmøte i Varteig Idrettslag.

Årsmøtet avholdes den 29.06.2020 kl. 19.00 på klubbhuset.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15.06.2020 til leder@varteig.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på klubbens hjemmesider, www.varteig.com senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret
Til medlemmer i Varteig IL


Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Varteig IL 2020

Styret viser til innkalling til årsmøte.

Årsmøtet avholdes den 29.06.2020 på Lundeveien 87.

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:    Velge dirigent(er)

Sak 3:    Velge protokollfører(e)

Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 5:    Godkjenne innkallingen

Sak 6:    Godkjenne saklisten

Sak 7:    Godkjenne forretningsorden

Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

               Ingen innkommende forslag                                                                         

Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.  

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

- leder

- nesteleder

- styremedlem[mer]  

- varamedlem[mer]

14.2 Kontrollutvalg:

- medlemmer

- varamedlem[mer]

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

14.4 Valgkomité:

- leder  

- medlemmer

- varamedlem


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline